Privacyverklaring Small Wonder

Small Wonder is een aanbieder van audioproducties die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Small Wonder onder andere aanbiedt, zijn:

 • Meldteksten
 • Voice-mail
 • Voice-over

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal  noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Small Wonder omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kun je lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten je hebt.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Small Wonder biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat Small Wonder alleen diensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar je werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van jouw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met je data.

Welke persoonsgegevens Small Wonder verwerkt

In deze paragraaf vindt je een overzicht van de gegevens die worden gebruikt.

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. Mailadres
 4. Aan te leveren teksten voor uitvoering
 5. Benodigde technische gegevens

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

Small Wonder verwerkt uw gegevens voor:

 • Het leveren van diensten (waaronder facturatie)
 • Optimalisatie van diensten

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden

Welke rechten je hebt

Op basis van Europese privacywetgeving heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen ten aanzien van jouw gegevens. In deze paragraaf staan deze rechten omschreven. Als je een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt dan contact met ons op. Dit kun je doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Small Wonder minimaal de volgende informatie van je nodig:

 • je volledige naam;
 • je adres;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat je de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om je rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van je te ontvangen.

Inzage in je gegevens

Je hebt het recht om te weten welke gegevens van jou door Small Wonder worden verwerkt. Je kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt je onderaan deze pagina.

Correctie van je gegevens

Als de gegevens waarover Small Wonder beschikt niet juist zijn dan kun je de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat je in jouw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van je gegevens

In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken de verwerking van jouw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van jouw gegevens. Als je ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van jouw gegevens dan verwachten wij dat je in uw verzoek aangeeft wat jouw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als je jouw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt je – gedurende de tijd dat jouw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij jouw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat jouw verzoek terecht is zullen wij jouw verzoek uitvoeren. Is Small Wonder van mening dat jouw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van jouw gegevens worden hervat.

Overdracht van jouw gegevens

Je kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met jouw toestemming of voor het uitvoeren van jouw overeenkomst met jouw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Ben je niet tevreden over de manier waarop Small Wonder uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als je toestemming heeft gegeven voor de verwerking van jouw gegevens dan kunt je deze toestemming op elk moment intrekken.

Hoe je ons kunt bereiken

Als je vragen hebt of gebruik wil maken van jouw rechten dan kunt je op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Ons adres is: Familie Schrijverstraat 22, 9649 DE Muntendam.
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar via  0598 21 00 01.
 • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op info@smallwonder.co.

Small Wonder kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2023.